Βασίλης Τοπαλίδης - Music With Friends

Βίντεο της Ημέρας – 04 Μαϊου, 2023: Βασίλης Τοπαλίδης – Music With Friends

Βίντεο της Ημέρας - 04 Μαϊου, 2023: Βασίλης Τοπαλίδης - Music With Friends

Βίντεο της Ημέρας – 04 Μαϊου, 2023:
Βασίλης Τοπαλίδης –  Music With Friends
Video of the Day – May 4, 2023:
Vasilis Topalidis – Music with Friends

 
Ένα όμορφο μουσικό ποτπουρρί με τον αγαπημένο Βασίλη Τοπαλίδη στο τραγούδι.
 
Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
 
Δημήτρης Ιωακειμίδης – Λύρα
Νικόλαος Αφεντουλίδης – Πλήκτρα
Κώστας Φουλίδης – Ντραμς
Φώτης Ηλιάδης – Κρουστά
 
Η παραγωγή ανοίκει στους:
 
Created Production 2k23 Copyrights
Thomas_Georgiou G_Studio
Valantis_Georgiou G_Studio
Androniki_Xaita Owner G Director
& Consultant Blue_Art_Drone_Experts 
Vasileios_Spiriadis Blue_Art_Drone_Experts Media
Manos_Ousou Blue_Art_Drone_Experts Media
Fotis_Iliadis Orchestra_House_Recordings
Athanasios_Stefanidis Mix_Master_Audio 
Intro Orchestra_House_Recordings by I.K. 2k23 Copyrights
 
Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομάδα για το πανέμορφο βίντεο! Καλοτάξιδο!
 
Βασίλης Τοπαλίδης - Music With Friends

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston


© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.