ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ

Μουχαπέτ – Ρωμανίας Πρώτο Φως – 30 Δεκεμβρίου, 2022

Μουχαπέτ - Ρωμανίας Πρώτο Φως - 30 Δεκεμβρίου, 2022

Μουχαπέτ – Ρωμανίας Πρώτο Φως
30 Δεκεμβρίου, 2022

 
Ένα μουσικό μουχαπέτ ζωτανά στον αέρα κατά την διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής “‘Ρωμανίας Πρώτο Φως” από το παραδοσιακό ραδιοφωνικό σταθμό “Αλέξιος Κομνηνός 105,8” στην Αλεξανδρούπολη. 
 
Στο τραγούδι είναι ο Ιορδάνης Σπυρίδης και ο Κωνσταντίνος Καρίπης, και λύρα παίζει ο Κωνσταντίνος Καρίπης. 
 
Η εκπομπή “Ρωμανίας Πρώτο Φως” γίνεται ζωντανή αναμετάδοση κάθε Παρασκευή 19:00 – 21:00 (ώρα Βοστώνης 12:00 – 2:00 μμ) στο Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Καρίπης. 
 
Επίσης, κάθε Κυριακή γίνεται αναμετάδοση η εκπομπή “Φραντάλες On Air” από τις 16:00 – 18:00 (ώρα 9 – 11 πμ Βοστώνης) με την Παρασκευή Γελαστοπούλου και την Δέσποινα Κοτακίδου (η Παρέσσα και η Ποινή!)
 
Είναι μεγάλη μας χαρά που από τον Οκτώβριο του 2022 γίνεται αυτή η συνεργασία. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Ν. Έβρου “Αλέξιος Κομνηνός”.
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ
ΦΡΑΝΤΑΛΕΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.