Τσ̌άμπασ̌ιν - Βασίλης Λέκκας - Λάμπης Μουρούζης || Νύχτα Στάσου - 16 Δεκεμβρίου, 2023

Τσ̌άμπασ̌ιν – Βασίλης Λέκκας – Λάμπης Μουρούζης || Νύχτα Στάσου – 16 Δεκεμβρίου, 2023

Τσ̌άμπασ̌ιν - Βασίλης Λέκκας - Λάμπης Μουρούζης || Νύχτα Στάσου - 16 Δεκεμβρίου, 2023

Ο Βασίλης Λέκκας ερμηνεύει το θρυλικό ποντιακό τραγούδι “Τσ̌άμπασ̌ιν” στην εκπομπή “Νύχτα Στάσου” αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη και την Βίκυ Μοσχολίου. 

Τον συνοδεύει ο ταλαντούχος λυράρης Λάμπης Μουρούζης. 16 Δεκεμβρίου, 2023 

Vasilis Lekkas peforms the epic Pontian folk song “Tsambasin” on the show “Nichta Stasou” which is dedicated to Stelios Kazantzdis and Viki Moscholiou. 

Accompanying him on the Pontian lyra is the talented Lambis Mourouzis. December 16, 2023

Τσ̌άμπασ̌ιν - Βασίλης Λέκκας - Λάμπης Μουρούζης || Νύχτα Στάσου - 16 Δεκεμβρίου, 2023

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2023].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2023].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο