ΤΙΚ ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ - ΛΑΜΠΗΣ ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ

Δισκογραφία: Tικ τρομαχτόν – Λάμπης Τιλκερίδης

Δισκογραφία: Tικ τρομαχτόν - Λάμπης Τιλκερίδης

Δισκογραφία: Tικ τρομαχτόν – Λάμπης Τιλκερίδης (1977)

 

Αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου λυράρη της Δράμας
Χαράλαμπος (Λάμπης) Τιλκερίδης
10 Μαϊου, 1936 – 26 Απριλίου, 2023

Τικ τρομαχτόν – Δίσκος 45 στροφών (1977)

Λάμπης Τιλκερίδης – Λύρα
 Αρίστος Αργυρόπουλος – Νταούλι

Dedicated to the memory of Lampis Tilkeridis (1936 – 2023)

“Tik tromachton” – 45rpm recording 1977
Lampis Tilkeridis – Lyra
Aristos Aristopoulos – Daouli

ΤΙΚ ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ - ΛΑΜΠΗΣ ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο