Αναστάσιος Καζαντζίδης - Είχα ίναν μάνα

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31-01-2022: Είχα ίναν μάνα – Αναστάσιος Καζαντζίδης

Είχα ίναν μάνα - Αναστάσιος Καζαντζίδης

Είχα ίναν μάνα – Αναστάσιος Καζαντζίδης
Iha inan mana – Anastasios Kazantzidis

Βίντεο της ημέρας – 31 Ιανουαρίου, 2022
Video of the Day – January 31, 2022

 
Μια όμορφη διασκευή του τραγουδιού “Είχα ίναν μάνα” από τον Αναστάσιο Καζαντζίδη και τον Λάκη Παναγιωτίδη. Ένα ακόμα τραγούδι που υμνεί την μάνα, “Είχα ίναν μάνα” τραγουδήθηκε από τον Γιώτη Κοσμίδη το 1983 αλλά και τον Πέτρο Χαραλαμπίδη το 1975. 
 
Είναι πάντα ευχάριστο όταν ακούς από τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών να ερμηνεύουν τραγούδια που ξεχάστηκαν και δεν υπάρχουν στα σημερινά ρεπερτόρια. Μ’ αυτό τον τρόπο, δεν ξεχνιέται ποτέ ένα τραγούδι όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
 
Συγχαρητήρια στον Τάσο και στον Λάκη και καλοτάξιδο!
 
A beautiful adaptation of the song “I had a mother” by Anastasios Kazantzidis and Lakis Panagiotidis. Another song that praises the mother, “I had a mother” was sung by Giotis Kosmidis in 1983 and Petros Charalambidis in 1975.
 
It is always pleasant when you hear from the younger generations of artists performing songs that have been forgotten and do not exist in today’s repertoires. In this way, a song is never forgotten no matter how many years pass.
 
Congratulations to Tasos and Lakis!
 
Official Youtube Channel: https://bit.ly/anastasios_kazantzidis
 
Αναστάσιος Καζαντζίδης - Είχα ίναν μάνα

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

 

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο