ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 2023 Β

Χρήστος Ακριτίδης – Έρημον Μεσόβουνον – 23 Οκτωβρίου 1941

Χρήστος Ακριτίδης - Έρημον Μεσόβουνον - 23 Οκτωβρίου 1941

Έρημον Μεσόβουνον 23 Οκτωβρίου 1941
Χρήστος Ακριτίδης
 
“Έρημον Μεσόβουνον 23 Οκτωβρίου 1941”. Ακούστε το μοιρολόι του Χρήστου Ακριτίδη στη μνήμη των κατοίκων του μαρτυρικού χωριού από τη σφαγή των ναζί που έγινε σαν σήμερα πριν από 82 χρόνια.
 
Ακούστε το μοιρολόι με τον Χρήστο Ακριτίδη, ακαπέλα, στη μνήμη των κατοίκων του μαρτυρικού χωριού από τη σφαγή των ναζί που έγινε σαν σήμερα πριν από 82 χρόνια.
 
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 2023 Β
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΡΗΜΟΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΝ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

 

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2023].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2023].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.