ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κώστας Καλούσης – Kostas Kalousis

Κώστας Καλούσης - Kostas Kalousis

Ο Κώστας Καλούσης γεννήθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη. Η αγάπη του για το ποντιακή μουσική τον έκανε να ασχοληθεί με το τραγούδι και την ποντιακή λύρα από μικρή ηλικία. Έχει σπουδάσει μαθηματικά στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ παράλληλα εργάζεται σαν επαγγελματίας τραγουδιστής στην ποντιακή μουσική σε χοροεσπερίδες,συναυλίες και δισκογραφικές δουλειές.

Το βάπτισμα του πυρός παρθηκε πλάι στο Μιχάλη Καλιοντζίδη το 2006 στο κοσμικό κέντρο «Κεπέγκια» στη Θεσσαλονίκη! Έπειτα ακολούθησαν συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες της παλαιότερης γενιάς, με αποκορύφωμα αυτήν με τον Παναγιώτη Ασλανίδη!

Kostas Kaloussis was born in 1991 in Thessaloniki. His love of Pontic music made him engage in song and Pontian lyra from an early age. He has studied mathematics at the University of Ioannina, while also working as a professional singer in Pontian music at dance performances, concerts and recordings.

His first appearance took place next to Michalis Kaliontzidis at the “Kepegia” club in Thessaloniki, followed by collaborations with many artists of the older generation, culminating with Panagiotis Aslanidis!

ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο