ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΟΥ ΗΛ ΤΟ ΦΩΣ

07/08/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ “Του Ήλ’ το Φως”

07/08/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ "Του Ήλ' το Φως''

Ο κορυφαίος λυράρης Γιώργος Ατματσίδης για δεύτερη φορά μας παρουσιάζει ένα τραγούδι στο κανάλι του στο YouTube σαν τραγουδιστής! Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο τραγούδι “Το Ουρανοπούλ'”, ο Γιώργος Ατματσίδης ξανά με την συνεργασία του Ιωάννη Μάγγου μας χαρίζουν το τραγούδι “Του Ηλ’ το Φως”, σε μουσική επιμέλεια του Λάκη Παναγιωτίδη. 
 
Ο Γιώργος Ατματσίδης τραγούδησε, έπαιξε λύρα, και ήταν ο συνθέτης στο τραγούδι αυτό. Οι στίχοι είναι του Ιωάννη Μάγγου. Ο Λάκης Παναγιωτίδης έπαιξε πιάνο και κιθάρες, ο Κώστας Ευσταθιάδης έπαιξε μπάσο, και ο Νάσης Αρσένης έπαιξε κρουστά. Το mix και το mastering του τραγουδιού έγινε στο LpstudioRec του Λάκη Παναγιωτίδη. 
 
Ευχόμαστε στον φίλο μας τον Γιώργο πάντα επιτυχίες και ελπίζουμε να τον ακούσουμε σύντομα και σε άλλα τραγούδια!
 
One of Greece’s best lyra players, Giorgos Atmatsidis, presents a song for the second time on his YouTube channel as a singer! After the success he experienced in the song “To Ouranopoul”,  Giorgos Atmatsidis is back again in collaboration with Ioannis Maggos with the song “Tou Il’ to Fos” (The Light of the Sun), with musical direction and editing by Lakis Panagiotidis.
 
Giorgos Atmatsidis sang, played the lyra, and was the composer of this song. The lyrics are written by Ioannis Maggos. Lakis Panagiotidis played piano and guitars, Kostas Efstathiadis played bass, and Nasis Arsenis played percussion. The mix and mastering of the song took place at LpstudioRec by Lakis Panagiotidis.
 
We wish our friend Giorgos always success and we hope to hear him  other songs soon!
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΟΥ ΗΛ ΤΟ ΦΩΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο