Ποντιακή Δισκογραφία: "Τ' Ομμάτια σ' Ματοζίνιχα" (2006)

Ποντιακή Δισκογραφία: “Τ’ Ομμάτια σ’ Ματοζίνιχα” (2006)

Ποντιακή Δισκογραφία: "Τ' Ομμάτια σ' Ματοζίνιχα" (2006)

Στην προσπάθεια μας να προωθήσουμε την ποντιακή μουσική παράδοση, παρουσιάζουμε μια δισκογραφία του 2006 με γενικό τίτλο “Τ’ Ομμάτια σ΄Ματοζίνιχα”. Το CD αυτό κυκλοφόρησε το 2006 στην εταιρία Smile της Θεσσαλονίκης, και πρέπει να είναι η μόνη έκδοση ποντιακής μουσικής από την εταιρία αυτή. Ο Δημήτρης Κοτσογλανίδης (τραγούδι) από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και ο Νίκος Κοτταρίδης (λύρα) από το Ρυάκιο Κοζάνης δημιουργούν την πρώτη επίσημη δισκογραφία τους. 
 
Τα τραγούδια έχουν καθαρό ποντιακό ηχόχρωμα αφού είναι γραμμένα από τον μοναδικό Γιώργο Αμαραντίδη (Χυμούλτ’ς – Σιμούλτς) ο οποίος τους έδωσε απλόχερα 12 τραγούδια τα οποία εκτέλεσαν ο Δημήτρης και ο Νίκος με μοναδικό τρόπο. Σε όλη την διάρκεια της ηχογράφησης, ο Γιώργος Αμαραντίδης ήταν παρών στο στούντιο να ακούσει, να συμβουλέψει και ακόμα να συνοδέψει τους καλλιτέχνες σε ένα τραγούδι με την φωνή του, γεγονός που δεν γίνεται συνήθως από στιχουργούς και συνθέτες. Σημαντική και βαρυσήμαντη η παρουσία και καθοδήγηση του ραδιοπαραγωγού Στέλιου Ιωαννίδη. 
 
Στο πρώτο τραγούδι “Κανείς μη τερεί ατέν”, τραγουδάν μαζί ο Δημήτρης Κοτσογλανίδης και ο Γιώργος Αμαραντίδης. Στο τραγούδι “Ειδ’ ατέναν”, η μουσική είναι του Δημήτρη Κοτσογλανίδη. Στο τραγούδι “Τη σεβτιάν αναθεμά”, η μουσική είναι του Νίκου Κοτταρίδη. Στα τραγούδια “Ονέρτα χτίζω” και “Μοιρολόι” παίζει αγγείον και χειλιαύριν (αντίστοιχα) ο κορυφαίος καλλιτέχνης Γιώργος Σιαμίδης ο οποίος βάζει μια ευχάριστη πινελιά στην δισκογραφία αυτή. Ο Αναστάσιος Κοτταρίδης παίζει νταούλι σε όλα τα τραγούδια. 
 
Διαβάζουμε στον ένθετο του δίσκου:

“Το μουσικό έργο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί πόνημα ψυχής, αποτελεί την παρθενική εμφάνιση μας στο χώρο της δισκογραφίας. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε δύο αμιγώς ποντιακά χωριά, γεγονός που επέδρασε τα μέγιστα στη μουσική γαλούχηση μας, που ξεκίνησε από μικρή ηλικία, και στη γνωριμία μας με την πλούσια μουσική κληρονομιά μας. Η ανάγκη να εξωτερικεύσουμε τις μουσικές μας ανησυχίες μας αλλά και να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς σ’ αυτό που λέγεται ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, μας οδήγησαν στην πρώτη καταγραφή. Με στίχο ώριμο, μουσική καθάρια και όργανα που συγκαταλέγονται μεταξύ των παραδοσιακών προσπαθήσαμε να μείνουμε κοντά στην ποντιακή ιδέα που μας μετέδωσαν οι γονείς μας μακριά από τη μόδα της εποχής που στοχεύει πρωτίστως στην εμπορικότητα. Δημιουργούμε κι εμείς παράδοση την οποία θα κληροδοτήσουμε στις γενιές που έρχονται, διατηρώντας το προζύμ’ που μας εμπιστεύτηκαν προκειμένου να το διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού και με σύμμαχο αυτό να χτίσουμε δημιουργικά.”
 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημήτρη Κοτσογλανίδη για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσε για την ηχογράφηση. 
 
In our effort to promote Pontian musical tradition, we present the recording “T ‘Omatia s΄Matozinicha” (Your eyes like glass beads).This CD was released in 2006 by Smile of Thessaloniki, and perhaps may be the only recording of Pontian music by this company. Dimitris Kotsoglanidis from Agios Dimitrios Kozani performs vocals,  and Nikos Kottaridis from Ryakio Kozani plays Pontian lyra, together creating their first official recording. 
 
The songs have a pure Pontian sound since they are written by the one and only Giorgos Amarantidis (Shimoults) who generously gave them 12 songs. Throughout the recording, Giorgos Amarantidis was present in the studio to listen, advise and even accompany the artists on one song, something that is not usually done by songwriters. The presence and guidance of the radio producer Stelios Ioannidis was also very significant.
 
In the first song “Kaneis mi terei aten” (May no one look at her), Dimitris Kotsoglanidis and Giorgos Amarantidis sang together. In the song “Eid ‘atenan” (I saw her), the music is written by Dimitris Kotsoglanidis. In the song “Ti sevtian anathema” (May love be cursed), the music is written by Nikos Kottaridis. In the songs “Onerta htizo” and “Moiroloi”, Giorgos Siamidis plays aggeion and flogera (respectively) and adds a pleasant touch in this recording. Anastasios Kottaridis plays daouli in all the songs.
 
We read in the disc insert:
 
“The musical work you hold in your hands is a toil of our soul. It is our first appearance in the recording field. We were born and raised in two purely Pontian villages, a fact that had a great impact on our musical upbringing which began at an early age. In our need to externalize our musical concerns but also to try to contribute to what is very importantly called “the continuation of tradition”, these reasons led us to our first recording. With mature lyrics and original music and instruments, we tried to stay close to the Pontian idea that our parents passed on to us, away from the modern fashion of our present days, which we believe is primarily aimed at “selling” music at any cost. It is our wish to preserve tradition which we hold as precious and to build it as much as possible.”
 
We cordially thank Mr. Dimitris Kotsoglanidis for the precious information he gave us regarding this recording. 
 
Ποντιακή Δισκογραφία: "Τ' Ομμάτια σ' Ματοζίνιχα" (2006)

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο