07/11/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ “ΤΡΑΓΟΥΔΩ”

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - "ΤΡΑΓΟΥΔΩ"
CHRIS ANASTASIOU - "TRAGOUDO"

Σολίστ: ΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ (ποντιακή λύρα)
Featuring: PANOS ILIADIS (Pontian lyra)

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Video of the Day November 7, 2019

Επειδή η σελίδα μας πάντα υποστηρίζει όλη την ελληνική μουσική, σας παρουσιάζουμε με σεβασμό το τραγούδι “Τραγουδώ” του μεγάλου μας τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. 

Συντελεστές του τραγουδιού είναι ο λαϊκός τραγουδιστής Χριστάκης Αναστασίου από την Κύπρο, και η έκπληξη είναι ο Παναγιώτης Ηλιάδης που τον συνοδεύει στην ποντιακή λύρα. Ένα πάντρεμμα ιδιαίτερο αλλά με αποτέλεσμα μελωδικό, και ήχο καθαρό ελληνικό!

Συγχαρητήρια στους αγαπητούς μας Χριστάκη και Πάνο! Ευχόμαστε να μας παρουσιάσετε κι άλλα τέτοια κομμάτια στο μέλλον! 

Because our website always supports all forms of Greek music, we respectfully present the song “Tragoudo” by our great singer Stelios Kazantzidis. 

This version is performed by the popular “laika” style singer Chris Anastasiou from Cyprus, and by Panos Iliadis who accompanies him on the Pontian lyra. A unique combination but with a melodic and pure Greek sound!

Congratulations to Chris and Panos! We hope to hear more collaborations in the future!

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο