11/07/2018 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

https://youtu.be/LOhyKK7iksk

 

ΕΙΔΑ ‘ΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΛΩΘΑ (ΣΑΜΣΟΝ) – ΚΩΣΤΑΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

IDASE KE PALALOTHA – KOSTAS & GIORGOS ZAPOUNIDIS

“ΕΙΔΑ ‘ΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΛΩΘΑ”
CONTACT BY: EXELIXI MUSIC & FILM ENTERTAINMENT
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: DON CHRISTO KEMANETZIDIS
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΣΚΑΛΙΔΗΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
KEYBOARDS MIXING MASTERING BY DON CHRISTO KEMANETZIDIS
ΝΤΑΟΥΛΙ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

CONTACT BY: EXELIXI MUSIC & FILM ENTERTAINMENT
DIRECTED BY DON CHRISTO KEMANETZIDIS
MUSIC : TRADITIONAL
LYRICS & ARRANGEMENT: GIORGOS SASKALIDIS
PONTIAN LYRA: GIORGOS ZAPOUNIDIS
KEYBOARDS MIXING MASTERING BY DON CHRISTO KEMANETZIDIS
PERCUSSION DAVOUL: HERACLES ADAMIDIS

 

 

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:

?https://www.radiotrapezounta.com
?https://trapezounta.com
?https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/
?https://www.facebook.com/radiotrapezounta/
?https://twitter.com/trapezounta
?https://www.instagram.com/iapaz/
?https://www.pinterest.com/radiotrapezount/
?https://www.youtube.com/apazogli
?https://plus.google.com/+JohnApazidis

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.