08/07/2018 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ – “ΤΟ ΤΑΚΑΤ”
PAVLOS TSAVDARIDIS – “TO TAKAT”

 
Ο Παύλος Τσαβδαρίδης, με σεβασμό και αγάπη, παρουσιάζει το τραγούδι του Χρύσανθου Θεοδωρίδη “Το Τακάτ”. Τραγουδάει, αλλά και παίζει λύρα, σάζι, ως και η διασκευή και η  ενορχήστρωση του τραγουδιού είναι δική του.
Ευχόμαστε στον Παύλο να είναι καλοτάξιδο το τραγούδι του!
Σας προτείνουμε να ακόυσετε όλα τα αξιόλογα τραγούδια που έχει ανεβάσει ο Παύλος στο κανάλι του στο YouTube: http://bit.ly/2ucGWUo
Pavlos Tsavdaridis, with love and respect, performs “To Takat”, a song that was witten, composed and sung by Chrisanthos Theodoridis. Pavlos sings, plays lyra and sazi, but also is responsible for the adaptation and orchestration of the song.
We wish Pavlos the best of luck and “many travels” with his new song!
We highly recommend listening to Pavlos’ other songs on his YouTube channel:

http://bit.ly/2ucGWUo

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:

?https://www.radiotrapezounta.com
?https://trapezounta.com
?https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/
?https://www.facebook.com/radiotrapezounta/
?https://twitter.com/trapezounta
?https://www.instagram.com/iapaz/
?https://www.pinterest.com/radiotrapezount/
?https://www.youtube.com/apazogli
?https://plus.google.com/+JohnApazidis

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.