Γιώτης Γαβριηλίδης - Φίλιππος Κεσαπίδης Ποντιακοί Αντίλαλοι - Ράδιο Ακρίτες 14 Νοεμβρίου 2013

Γιώτης Γαβριηλίδης – Φίλιππος Κεσαπίδης || Ποντιακοί Αντίλαλοι – Ράδιο Ακρίτες || 14 Νοεμβρίου 2013

Γιώτης Γαβριηλίδης - Φίλιππος Κεσαπίδης || Ποντιακοί Αντίλαλοι - Ράδιο Ακρίτες || 14 Νοεμβρίου 2013

Γιώτης Γαβριηλίδης – Φίλιππος Κεσαπίδης
Ποντιακοί Αντίλαλοι – Ράδιο Ακρίτες
14 Νοεμβρίου 2013

Ο Γιώτης Γαβριηλίδης (1960 – 2020) στο τραγούδι και ο Φίλιππος Κεσαπίδης στη λύρα στην εκπομπή “Ποντιακοί Αντίλαλοι” με τον Παύλο Τριανταφυλλίδη στο Ράδιο Ακρίτες Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. 

Η εκπομπή έγινε ανήμερα του Αγίου Φιλίππου, 14 Νοεμβρίου 2013. 

Γιώτης Γαβριηλίδης - Φίλιππος Κεσαπίδης Ποντιακοί Αντίλαλοι - Ράδιο Ακρίτες 14 Νοεμβρίου 2013

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.