Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) - Νίκος Παναγιωτίδης || Αμμοχώρι Φλώρινας || Καλοκαίρι 2022

Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) – Νίκος Παναγιωτίδης || Αμμοχώρι Φλώρινας || Καλοκαίρι 2022

Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) - Νίκος Παναγιωτίδης || Αμμοχώρι Φλώρινας || Καλοκαίρι 2022

Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) – Νίκος Παναγιωτίδης
Αμμοχώρι Φλώρινας || Καλοκαίρι 2022

John Karadis – Nikos Panagiotidis
Ammochori Florina Greece – Summer 2022

Ο Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) από την Μελβούρνη Αυστραλίας τραγουδάει με τον Νίκο Παναγιωτίδη στο εργαστήριο ποντιακών οργάνων του Νίκου Παναγιωτίδη στο Αμμοχώρι Φλώρινας.

Ο Γιάννης ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία η γεμάτη συναίσθημα φωνή του σε ταξιδεύει στον Πόντο. Μαζί με τα χρυσά δάχτυλα του Νίκου Παναγιωτίδη μας χαρίζουν μερικούς παραδοσιακούς σκοπούς. 

John Karadis from Melbourne, Australia sings together with Nikos Panagiotidis in Niko’s workshop of Pontian instruments in Ammochori, Florina, Greece. 

Giannis, while born and raised in Australia, his soulful voice takes you on a journey to magical Pontos. Together with the golden fingers of Nikos Panagiotidis they perform for us some traditional songs. 

Facebook Page Video Link:

https://fb.watch/lc-qA-93sZ/

Γιάννης Καραδίσογλου (John Karadis) - Νίκος Παναγιωτίδης || Αμμοχώρι Φλώρινας || Καλοκαίρι 2022

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο