Μουσική συναυλία «Εἰς μνήμην»

Βίντεο της Ημέρας: 20 Μαϊου, 2023: Μουσική συναυλία «Εἰς μνήμην» | Γιώργος Δημητριάδης | Ανέστης Ιωακειμίδης | Γιάννης Ταϊλαχίδης

Βίντεο της Ημέρας: 20 Μαϊου, 2023: Μουσική συναυλία «Εἰς μνήμην» | Γιώργος Δημητριάδης | Ανέστης Ιωακειμίδης | Γιάννης Ταϊλαχίδης

Μουσική συναυλία «Εἰς μνήμην» | Γιώργος Δημητριάδης | Ανέστης Ιωακειμίδης | Γιάννης Ταϊλαχίδης
 
Μουσική αφιερωματική συναυλία Ε.Πο.Ν.Α. «Εἰς μνήμην» για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
 
Συμμετείχαν:
Τραγούδι | Γιώργος Δημητριάδης, Ανέστης Ιωακειμίδης , Γιάννης Ταϊλαχίδης
Λύρα | Δημήτρης Κοσμίδης, Νικολάκης Σοφιανίδης 
Γαβάλ | Χριστόφορος Κοσμίδης 
Κρουστά | Περικλής Κατσώτης
Λαούτο | Θεοδόσης Συκιώτης
 
‣ Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δημήτρης Κοσμίδης 
 
Προβλήθηκε στα πλαίσια των διαδικτυακών εκδηλώσεων (15 -19/05/2021) της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Μουσική συναυλία «Εἰς μνήμην»

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.