Γιάννης Λιάιλιας - Νίκος Σοφιανίδης || Giannis Liailias - Nikos Sofianidis

Γιάννης Λιάιλιας – Νίκος Σοφιανίδης || Giannis Liailias – Nikos Sofianidis

Γιάννης Λιάιλιας – Νίκος Σοφιανίδης || Giannis Liailias – Nikos Sofianidis

Ο Γιάννης Λιάιλιας γεννήθηκε στην Πρώην Σοβιετική Ένωση στις 8 Φεβρουαριου του 1991. Από μικρή ηλικια μιλαει την Ποντιακή διάλεκτο. Από 5 ετών αυτό ήταν έναυσμα να ασχοληθεί μετέπειτα με την λυρα και έπειτα με το τραγούδι το οποίο είναι και όλη του η ζωή. Από μικρή ηλικία είχε ακούσματα του Χρύσανθου, και αργότερα από τον Δημήτρη Καρασαββίδη τον οποιο τον έχει σαν προτυπο. Ασχολείται με το τραγουδι και συμμετεχει σε γάμους και βαφτίσια. Δεν υπαρχει μερα που να μην ακούσει ποντιακή μουσική! Το τραγούδι και η διάλεκτος μας είναι για τον Γιάννη τρόπος ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινοτητας του. Παραλληλα υπήρξε και χορευτής στο Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου “Ακριτες του Ποντου”.
 
Ο Νίκος Σοφιανίδης γεννήθηκε στις 9 Απριλίου, 1999 στην Αθήνα. Σε ηλικία 8 ετών έπιασε για πρώτη φορά τη λύρα στα χέρια του και από τότε δεν την έχει αποχωριστεί. Ο δάσκαλος του ήταν ο Λευτέρης Καμενίδης. Παίζει στον Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου “Ακρίτες του Πόντου” ως λυράρης. 

Giannis Lialias was born in the Former Soviet Union on February 8, 1991. From an early age he spoke the Pontic dialect at home. From the age of 5 this was the reason to learn lyra and how to sing in the Pontian dialect, which is his entire life. From a young age he had listened to many recordings of Chrysanthos, and later on Dimitris Karasavvidis, whom he looks up to as a role model. He sings at weddings and at baptisms. There is not a day that does not listen to Pontian music! Pontian song and dialect is for Giannis a way of life and an integral part of his daily life. He was also a dancer at the Pontian Association of Aspropyrgos “Akrites tou Pontou”. 

Nikos Sofianidis was born on April 9, 1999 in Athens. At the age of 8 he held the lyra in his hands for the first time and since then he has not let it go. His teacher was Lefteris Kamenidis. He plays in the Pontian Association of Aspropyrgos “Akrites tou Pontou” as a lyra player. 

Επίσημη σελίδα του Γιάννη Λιάιλια:
https://www.youtube.com/user/lura2011giannis/  

Επίσημη σελίδα του Νίκου Σοφιανίδη: https://www.youtube.com/channel/UCJJ4ibdZ6hrWfs10_T7qblQ/

Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Λιάιλια και τον Νίκο Σοφιανίδη για την παρουσία τους στο Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης!

We cordially thank Giannis Liailias and Nikos Sofianidis for their participation in Radio Trapezounta Boston!
Γιάννης Λιάιλιας - Νίκος Σοφιανίδης || Giannis Liailias - Nikos Sofianidis

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.