ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Χαράλαμπος Τσακαλίδης || Charalampos Tsakalidis

Χαράλαμπος Τσακαλίδης || Charalampos Tsakalidis

Ο Χαράλαμπος Τσακαλίδης γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1981 στην Νυρεμβέργη Γερμανίας από Πόντιους γονείς με καταγωγή από την Τραπεζούντα και την Ματσούκα. Το 1995 ο πατέρας του, του αγοράζει την πρώτη του λύρα, γεγονός που στάθηκε αφορμή να αρχίσει την ενασχόλησή του με την ποντιακή μουσική. Το 1998 πέρασε στο Πολυτεχνείο (σχολή πολιτικών μηχανικών) στο ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και δραστηριοποιήθηκε στο ΣΠΦΣΘ (Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης). Το 1999 στην Λευκόβρυση Κοζάνης γνώρισε τον Κωστάκη Πετρίδη, και λάτρεψε το παίξιμο του, επίσης μαθήτευσε κοντά στο Σάββα Πετρίδη, στον ποντιακό σύλλογο Καλαμαριάς. Είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, ασχολείται όμως με την διδασκαλία της ποντιακής λύρας σε μαθητές. 

Charalambos Tsakalidis was born on January 12, 1981 in Nuremberg, Germany. His parents have roots in Pontos from Trapezounta and Macka. In 1995, his father buys him first lyra, and Charalampos begins his journey into Pontian music. In 1998 he graduated from the Polytechnic School of Political Engineers at the Aristotle University of Thessaloniki, and was active in the Association of Pontian Students of Thessaloniki. In 1999 in Lefkovrisi, Kozani, he met Kostakis Petridis, and he fell in love with his playing. Charampos also took lessons from Savvas Petridis, in the Pontian club of Kalamaria. He is a graduate civil engineer, but he also teaches Pontian lyra to students as well. 

(Το βιογραφικό είναι από το βιβλίο/CD “Όλια τα Αχ τ΄εμέτερα, εγένταν τραγωδίας”. 
The biography was taken from the book/CD “Olia ta Ax t’ emetera egentan tragodias”).

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο