07/12/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ LIVE 2020

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ - ANASTASIOS SARAFIDIS - LIVE 2 0 2 0

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
ANASTASIOS SARAFIDIS
LIVE 2 0 2 0
 
Ο Αναστάσιος Σαραφίδης παρουσιάζει τη νέα του ζωντανή ηχογράφηση με τίτλο “Live 2020”. Ένα κεφάτο πρόγραμμα τριάντα τραγουδιών που την μουσική επιμέλεια και την ενορχήστρωση την έχει ο Δημήτρης Τεπερεκίδης. Κλαρίνο παίζει ο Λάζαρος Σαββίδης και τύμπανα ο Γιάννης Αντωνιάδης. 
 
Ευχόμαστε καλοτάξιδη να είναι η νέα ηχογράφηση του Αναστάσιου Σαραφίδη και τον ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
 
Αnastasios Sarafidis presents his new live recording entitled “Live 2020”. A lively program with thirty songs, which the musical editing and the orchestration was done by Dimitris Teperekidis. Lazaros Savvidis plays clarinet and Giannis Antoniadis plays drums. 
 
We would like to wish Anastasios Sarafidis the best of luck in his new recording and wish him success always!

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο