Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης “Τρυγόνα” || Giorgoulis Kougioumtzidis “Trygona”

Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης "Τρυγόνα" Giorgoulis Kougioumtzidis "Trygona"

Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης “Τρυγόνα”
Giorgoulis Kougioumtzidis “Trygona”
 
Ο Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης (1935 – 2007) παίζει “τρυγόνα” με το μοναδικο ανεπανάληπτο δικό του τρόπο. 

Συνοδεύει στα ντραμς ο Χρήστος Αγγελίτσης. 

Ηχογράφηση σε δίσκο 45 στροφών της εταιρίας “Ελλη” στη Θεσσαλονίκη του 1975. Το τραγούδι επίσης συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο 33 στροφών “Ποντιακό Πανηγύρι No1” με τους Χρήστο και Γιωργούλη Παπαδόπουλο και Σωτηράκη Πρίτση επίσης το 1975. 

Οι αυστηροί λάτρεις του παραδοσιακού τραγουδιού ας ακούσουν πέρα από την συνοδεία του ντραμς για να αποκαλύψουν μια τρυγόνα που δεν παίζεται στις μέρες μας, μια μελωδία που το παίζει με το μοναδικό του τρόπο ο Γιωργούλης. 

Giorgos “Giorgoulis” Kougioumtzidis (1935 – 2007) performs “trygona” in his own unrepeatable style. 

Playing drums is Christos Aggelitsis. 

This recording is a 45 rpm record by the record company Elli in Thessaloniki, in 1975. This song was also included in the 33 LP “Pontiako Panigiri No1” together with Christos and Giorgoulis Papadopoulos, and Sotirakis Pritsis also in 1975. 

We ask that the traditional purists of Pontian music listen beyond the accompaniment of drums to hear Giorgoulis perform in his own unique style a trygona that is not played by anyone today.

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο