Ο Κ. Φωτιάδης μιλά για την Γενοκτονία του Πόντου στο One Channel

 

Ο Κ. Φωτιάδης μιλά για την Γενοκτονία του Πόντου στο One Channel

Professor Fotiadis speaks about the Genocide of the Greeks of Pontos on One Channel

 
Καλεσμένος στην εκπομπή One Talk του One Channel, βρέθηκε ο γνωστός συγγραφέας και διακεκριμένος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, όπου και μίλησε για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Η μπάντα» που αφηγείται την απίστευτη ιστορία της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας, στη δημιουργία του οποίου βοήθησε καταλυτικά ως ιστορικός σύμβουλος. Μιλώντας για το πώς ορίζεται μία γενοκτονία, ο κ. Φωτιάδης ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία εγκληματική ενέργεια με στόχο τον αφανισμό ενός τμήματος ή ενός ολόκληρου γένους. Ο ίδιος, όπως δήλωσε, μεγάλωσε στην Παναγιά Σουμελά και ένιωσε από νωρίς χρέος να ασχοληθεί με τους Κρυπροχριστιανούς Έλληνες του Πόντου, ενώ ξεκίνησε να συγκεντρώνει στοιχεία για τη Γενοκτονία του Πόντου από το 1976. Ο κ. Φωτιάδης μιλώντας με τον Δ. Μανιάτη, αφηγήθηκε άγνωστες ιστορίες για τους Έλληνες του Πόντου, εξηγώντας όλα όσα αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη.
 
A guest on One Channel’s One Talk show, Konstantinos Fotiadis, a well-known writer and professor of history at the University of Western Macedonia, spoke about the 100 years of the Greek Genocide of the Pontus on the occasion of the documentary “The Band”, the incredible story of the Kerasounta Philharmonic Orchestra, whose creation has helped catalytically as a historical consultant. Speaking of how a genocide is defined, Mr Fotiadis clarified that it is a criminal act aimed at the extinction of a section or a whole genus. He grew up in Panagia Soumela and felt early debts to deal with the Crimean Christians of Pontos, and began collecting data on the Pontian Genocide since 1976. Mr. Fotiadis, speaking with D. Maniatis, narrated unknown stories about the Greeks of Pontos, explaining everything that is a right and obligation in memory.
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.