04/06/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΚΑΛΟΥΣΗΣ – ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

“Αρνί μ’ έρθα μεσανυχτί” – Κώστας Καλούσης
“Arni m’ ertha mesanyxti” – Kostas Kalousis

Το καινούργιο τραγούδι του Κώστα Καλούση με τίτλο “Αρνί μ’ έρθα μεσανυχτί” κυκλοφόρησε στο YouTube. Την μουσική έγραψε ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, και τους στίχους ο Αντώνης Πηλαλίδης.
Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το καινούργιο τραγούδι Κώστα, Δημήτρη και Αντώνη! Πάντα επιτυχίες!
The new song entitled “Arni m’ ertha mesanyxti” (My lamb, I have arrived at midnight) by singer Kostas Kalousis has debuted on YouTube. The composer is Dimitris Xenitopoulos, and the songwriter is Antonis Pilalidis.
We wish all the best for your new song Kostas, Dimitris and Antonis! And always success in your careers!
Μουσική: Δημήτρης Ξενιτόπουλος Στίχοι: Αντώνης Πηλαλίδης
Λύρα: Δημήτρης Ξενιτόπουλος Κιθάρες: Λάκης Παναγιωτίδης Νταούλι: Δημήτρης Μητρούλης Κρουστά: Χρήστος Τάσιος Προγραμματισμός-Mix-Master: Δημήτρης Καραντωνίου
Composer: Dimitris Xenitopoulos
Songwriter: Antonis Pilalidis
Lyra: Dimitris Xenitopoulos
Guitars: Lakis Panagiotidis
Daouli: Dimitris Mitroulis
Percussion: Christos Tasios
Programming-Mix-Master: Dimitris Karantoniou

 

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.