14/05/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ

 

ΕΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ – ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
IT WAS GENOCIDE – PAVLOS TSAVDARIDIS

Ένα νέο τραγούδι απο τον Παύλο Τσαβδαρίδη αφιερωμένο στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ως και σε όλα τα θύματα γενοκτονίας.
Ο Παύλος Τσαβδαρίδης έπαιξε λύρα και τραγόυδησε, έγραψε στίχους και την μουσική, και έκανε την ενορχήστρωση για το τραγούδι.
Καλοτάξιδο να είναι το τραγούδι φίλε Παύλε για να μάθει όλος ο κόσμος γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός των Ελλήνων του Πόντου.
A new song by Pavlos Tsavdaridis dedicated to the Genocide of the Greeks of Pontos, as well as to all victims of genocide.
Pavlos Tsavdaridis sang and played lyra, wrote the lyrics and composed the music, and is also responsible for the orchestration.
We wish all the best to our friend Pavlos, hoping that through his song the entire world may learn about this horrible tragedy.
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos
 
Radio Trapezounta Boston on Social Media:
 
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.