ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 1994

Γιώργος Αμαραντίδης – Μουσικό Οδοιπορικό 1994 || Giorgos Amarantidis – Musical Journey 1994

Γιώργος Αμαραντίδης - Μουσικό Οδοιπορικό 1994 || Giorgos Amarantidis - Musical Journey 1994

Γιώργος Αμαραντίδης – Μουσικό Οδοιπορικό 1994

Giorgos Amarantidis – Musical Journey 1994

Μια εκπομπή της ΕΡΤ που παρουσιάστηκε το 1994 αφιερωμένη στον πασίγνωστο πόντιο λυράρη και τραγουδιστή Γιώργο Αμαραντίδη.

Επίσης εμφανίζονται οι χορευτές Στοφόρον Χριστοφορίδης και Γιώργος Σπυνθιρόπουλος, ο πρωτοψάλτης Παναγίας Σουμελά Βασίλειος Φωτιάδης, ο Κώστας Σανίδης, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχη Κοζάνης, και οι “Ρομάνες” Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 1994
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 1994

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴 https://www.radiotrapezounta.com
🔴 https://www.trapezounta.com
🔴 http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο