Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα - Fundraiser for Vasilis Zimplas

Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα – Fundraiser for Vasilis Zimplas

Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα - Fundraiser for Vasilis Zimplas

Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα - Fundraiser for Vasilis Zimplas

Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα
Fundraiser for Vasilis Zimplas

 

Αγαπητοί φίλοι και οικογένεια του Βασίλη Ζίμπλα,

Με μεγάλη ελπίδα στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, κάνουμε αυτό το αίτημα για να βοηθήσουμε τον Βασίλη να νικήσει το εμπόδιο που αντιμετωπίζει.

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Βασίλης διαγνώστηκε με «Μελάνωμα Παραρινικού Βλεννώματος», μια σπάνια μορφή καρκίνου, με βιοψία στις 27 Σεπτεμβρίου 2021. Ο Βασίλης μαζί με τη σύζυγό του Παρθένα και τα παιδιά τους, Μαρία (16 ετών), Κατερίνα (14 ετών) και η Σοφία (11 ετών), άρχισαν στη συνέχεια αυτόν τον αγώνα για να βρουν μια θεραπεία για αυτή την ασθένεια ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ευλογημένη ζωή τους μαζί.

Οι αμέτρητες επισκέψεις με γιατρούς, οι θεραπείες και τα φάρμακα δεν φάνηκαν να έχουν αποτέλεσμα. Οι γιατροί τους είπαν από την αρχή ότι δεν υπήρχε καμία θεραπεία για τη θεραπεία αυτού του τύπου καρκίνου. Προσπάθησε όντως κάποια θεραπεία (με μόνο 20% πιθανότητες να λειτουργήσει) χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βασίλης άρχισε να επιδεινώνεται και τον Μάρτιο του 2022 διαγνώστηκε με μεταστατικές βλάβες στον εγκέφαλο. Αργότερα, τον Ιούνιο, ο Βασίλης και η οικογένειά του ενημερώθηκαν ότι ο όγκος του ήταν πλέον απειλητικό για τη ζωή του. Φαινόταν ότι ο Βασίλης έχανε τις δυνάμεις του για να πολεμήσει αυτή την ασθένεια και να συνεχίσει να είναι σύζυγος και πατέρας που παρέχει στην οικογένειά του.

Η Παρθένα άρχισε με ζήλο να προσπαθεί να βρει κάποια θεραπεία για αυτόν τον καρκίνο, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα. Εμπιστεύτηκε τον Χριστό και την Παναγία να τους βοηθήσουν και να τους καθοδηγήσουν σε όλη αυτή τη δοκιμασία. Παράτησε τη δουλειά της για να φροντίσει τον Βασίλη και να τον φέρει σε αμέτρητα ραντεβού με τους γιατρούς και πολλές επισκέψεις στα επείγοντα. Καθώς συνεχίζει να φροντίζει τον Βασίλη, τρέχει με τη Μαρία, την Κατερίνα και τη Σοφία, καθώς προσπαθούν να ζήσουν μια «κανονική» ζωή ως φοιτήτριες και αθλήτριες στο Needham ενώ ο πατέρας τους είναι άρρωστος. Δυστυχώς, επειδή η Παρθένα έχει παραιτηθεί από τη δουλειά της, αυτή η δοκιμασία έχει επιβαρύνει σημαντικά και την οικογένεια.

Οι γιατροί λίγο πολύ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για τον Βασίλη. Δεν υπάρχει θεραπεία και η μόνη πιθανότητα επιβίωσης είναι η χειρουργική επέμβαση, την οποία όλοι οι γιατροί εδώ στην Αμερική αρνούνται να κάνουν. Όλοι όμως ξέρουμε ότι με τον Χριστό υπάρχει πάντα ελπίδα. Μια νέα προοπτική παρουσιάστηκε. Με υπομονή και προσευχή, η Παρθένα βρήκε έναν γιατρό στην Κύπρο που είναι πρόθυμος και σίγουρος να αφαιρέσει τον όγκο από το κεφάλι του Βασίλη. Ο Δρ. Κυριάκος Παρασκευάς, νευροχειρουργός, γνωστός για τις επεμβάσεις του στην περιοχή του εγκεφάλου, εξέτασε τις σαρώσεις κεφαλής του Βασίλη και είναι βέβαιος ότι μπορεί να εκτελέσει τη διαδικασία.

Ο Κύριός μας έδωσε νέα ελπίδα στον Βασίλη, την Παρθένα, τη Μαρία, την Κατερίνα και τη Σοφία. Αλλά ζητάμε τη βοήθειά σας. Δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, δεν καλύπτεται από την ιατρική περίθαλψη τους. Και επειδή είναι μια τόσο επικίνδυνη και λεπτή διαδικασία, δεν είναι φθηνή. Το κόστος της διαδικασίας είναι $160.000 και το νοσοκομείο απαιτεί κατάθεση $100.000.

Ζητάμε να μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα για να συνεχίσει ο Βασίλης τη διαδικασία και ελπίζουμε με προσευχή στον Χριστό και την Παναγία να έχει επιτυχία. Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το θέλημα του Κυρίου μας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι ευάρεστο στο Θεό. Αυτή η ευκαιρία ήρθε με την προσευχή, και δεν είναι κάποιο μη ρεαλιστικό όνειρο.

Ο Βασίλης είναι ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οικογένειά του και στην εκκλησία του. Προσευχόμαστε αυτή η διαδικασία να τον βοηθήσει να συνεχίσει να το κάνει. Προσευχόμαστε να επιστρέψει στην ψαλμωδία στις ορθόδοξες ακολουθίες. Προσευχόμαστε ο στοργικός Σωτήρας μας να του χαρίσει πολλές μέρες και χρόνια ακόμη, ώστε να μπορεί να τις περάσει με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλες τις ευλογίες που μας χάρισε βοηθώντας έναν φίλο και γείτονα. Ας κάνουμε τον ρόλο μας στον αγώνα του Βασίλη και ας συμβάλουμε σε αυτή την έκκληση.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Εν Χριστώ,

Oi φίλοι και η οικογένεια του Βασίλη, της Παρθένας, και της Μαρίας, Κατερίνας και Σοφίας.

GoFundMe Link:

https://www.gofundme.com/f/lets-help-vasili-with-his-procedure?qid=7c749478e78be166ffe7017f3574f639

Dear Friends and Family of Vasili Zimplas,

With great hope in our Savior Jesus Christ, we make this petition to help Vasili defeat the obstacle he is faced with.
 
As you all know, Vasili was diagnosed with “Paranasal Mucosal Melanoma”, a rare form of cancer, by a biopsy on September 27th, 2021. Vasili, together with his wife Parthena, and their children, Maria (16 years old), Katerina (14 years old), and Sophia (11 years old), then began this struggle to find a cure for this disease so that they could continue to enjoy their blessed life together.
 
Countless visits with doctors, treatments and medications did not seem to work. The doctors told them from the outset that there wasn’t any treatment to cure this type of cancer. He did try some therapy (with only a 20% chance of working) to no avail. Vasili began to deteriorate, and in March of 2022, he was diagnosed with metastatic brain lesions. Later in June, Vasili and his family were told that his tumor was now a life-threatening matter. It seemed that Vasili was losing his strength to fight this disease and continue being a providing husband and father to his family.
 
Parthena, as all loving spouses do, began with zeal to try and find some treatment for this cancer, never giving up hope. She trusted Christ and Panagia to help them and guide them throughout this ordeal. She quit her job to care for Vasili and bring him to countless appointments with the doctors and many visits to the ER. As she continues caring for Vasili, she runs around with Maria, Katerina, and Sophia, as they try to live a “normal” life as student-athletes in Needham while their father is sick. Unfortunately, because Parthena has quit her job, this ordeal has also put a significant financial burden on the family.
 
The doctors have pretty much stated that there is no hope for Vasili. There is no treatment, and the only chance of survival is surgery, which all the doctors here refuse to do. But we all know that with Christ, there is always hope. A new prospect has presented itself. With patience and prayer, Parthena has found a doctor in Cyprus who is willing and confident in removing the tumor from Vasili’s head. Dr. Kiriakos Paraskeva, a neurosurgeon, known for his surgeries around the brain area, reviewed Vasili’s head scans and is confident he can perform the procedure.
 
Our Lord has given Vasili, Parthena, Maria, Katerina, and Sophia new hope. But we ask for your help. Since this procedure will take place in Cyprus, it is not covered by their health insurance. And because it is such a risky and delicate procedure, it is not inexpensive. The procedure cost is $160,000, and the hospital requires a $100,000 deposit.
 
We ask that you help us raise this money so that Vasili can go on with the procedure, and hope with prayer to Christ and Panagia, that it will be a success. Of course, this is up to our Lord’s will, but we are certain this is God-pleasing. This opportunity came with prayer, and it is not some unrealistic dream.
 
Vasili is a God-fearing man who has devoted his life to his family and his church. We pray that this procedure will help him continue to do so. We pray that he can return to chanting in the Orthodox services. We pray that our loving Savior will grant him many more days and years so he can spend them with his wife and children.
 
Let us thank the Lord for all the blessings he has bestowed upon us by helping a friend and neighbor. Let us do our part in Vasili’s struggle and contribute to this appeal.
 
We thank you from the bottom of our hearts.
 
In Christ,
 
Friends and Family of Vasili, Parthena, Maria, Katerina, and Sophia
 
Βοήθεια για τον Βασίλη Ζίμπλα - Fundraiser for Vasilis Zimplas
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

 

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.