ΔΙΟΓΕΝΗΣ - ΣΗΝ ΚΛΑΙΗ ΜΑΘΕΜΕΝΟΝ

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08-06-22: Διογένης – ‘Σ σην κλαίη μαθεμένον

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08-06-22: Διογένης - 'Σ σην κλαίη μαθεμένον

Ο αγαπητός μας φίλος και συνεργάτης της σελίδας μας Διογένης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι “‘Σ σην κλαίη μαθεμένον” σε στίχους και μουσική του λυράρη και τραγουδιστή Διογένη. 
 
Η περιγραφή στο βίντεο εξηγεί πως “πρόκειται για ένα πονεμένο τραγούδι ανιδιοτελούς αγάπης που δεν εκτιμήθηκε. Ένα τραγούδι το οποίο λάτρεψα απ’ τη συγγραφή των πρώτων ακόμα στίχων του. Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε & εσείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τη στήριξή σας στην έως σήμερα μουσική και συγγραφική μου πορεία.”
 
Οι μουσικοί οιυ συνεργάστηκαν ήτανε ο Διογένης και ο Στ. Θεοδωρίδης. Ορθογραφική επιμέλεια των στίχων έκανε ο Κ. Τσίναλης. Οι ηχογραφήσεις, η μίξη του ήχου, ο προγραμματισμός, το mastering και το βίντεο, έγιναν στο στούντιο ”Play House” από τον Διογένη.
 
Θέλουμε ολόψυχα να ευχηθούμε στον Διογένη καλοτάξιδο το νέο του τραγούδι  και πάντα επιτυχίες!
 
Our dear friend and collaborator of our page, Diogenis, presents his new song “‘Sin klei mathemenon” (Accustomed to tears) with lyrics and music by the lyra player and singer Diogenis.
 
The description in the video states “this is a painful song of selfless love that was not appreciated. A song that I loved from the writing of its first lyrics. I hope you like it and love it yourselves. Thank you from the bottom of my heart for your love and support in my music and songwriting career to date.”
 
The musicians who collaborated were Diogenis and St. Theodoridis. The grammatical correctness of the lyrics was done by K. Tsinalis. The recordings, the sound mixing, the programming, the mastering and the video, were done in the “Play House” studio by Diogenis.
 
We wholeheartedly wish Diogenis good luck with his new song and always success!
ΔΙΟΓΕΝΗΣ - ΣΗΝ ΚΛΑΙΗ ΜΑΘΕΜΕΝΟΝ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο