Λευτέρης Ραφαηλίδης - Μπάμπης Ραφαηλίδης - Χριστούγεννα 2021 Rafailidis Brothers - Christmas 2021

Λευτέρης Ραφαηλίδης – Μπάμπης Ραφαηλίδης – Χριστούγεννα 2021|| Rafailidis Brothers – Christmas 2021

Λευτέρης Ραφαηλίδης - Μπάμπης Ραφαηλίδης - Χριστούγεννα 2021|| Rafailidis Brothers - Christmas 2021

Λευτέρης Ραφαηλίδης – Μπάμπης Ραφαηλίδης – Χριστούγεννα 2021
Rafailidis Brothers – Christmas 2021

Οι αγαπημένοι φίλοι μας Λευτέρης και Μπάμπης Ραφαηλίδης από το Κορινό Πιερίας μας στέλνουν μουσικές ευχές Χριστουγεννιάτικες!

Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές σε όλους!

Our dear friends Lefteris and Babis Rafailidis from Korinos, Greece send us musical Christmas wishes!

Merry Christmas to all! Happy Holidays!

Λευτέρης Ραφαηλίδης - Μπάμπης Ραφαηλίδης - Χριστούγεννα 2021 Rafailidis Brothers - Christmas 2021
Λευτέρης Ραφαηλίδης - Μπάμπης Ραφαηλίδης - Χριστούγεννα 2021 Rafailidis Brothers - Christmas 2021

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο