ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήστος Συρανίδης – Christos Syranidis

Χρήστος Συρανίδης - Christos Syranidis

Ο Χρήστος Συρανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Έζησε και μεγάλωσε στον Κορινο Πιερίας από όπου και πήρε τα πρώτα ερεθίσματα της ποντιακής μουσικής. Από μικρή ηλικια (5 ετών) ξεκίνησε ως χορευτής στο Μορφωτικό Ποντιακό Σύλλογο Κορινού και αργότερα στα 12 υπήρξε η πρώτη επαφή με την ποντιακή λύρα. 

Ο Χρήστος είναι σχεδόν αυτοδίδακτος στην ποντιακή λύρα καθώς δεν υπήρχε δάσκαλος εκμάθησης λύρας κοντά. Η βιωματική σχέση με την παράδοση διαμορφώθηκε μέσω των γλεντιών και “μουχαπετιών” που γίνονταν στο χωριό και ειδικά στο “Βαταν” (περιοχη της Κατερινης) απο ανθρώπους μερακλήδες της πρώτης και δεύτερης γενιάς. 

Βέβαια ο “φάρος” της όλης προσπάθειας του να κατανοήσει και να αρχιζει να βιώνει το μεγαλείο της παραδοσης μας στάθηκε ο κ. Τσενεκίδης Χρήστος (καθότι Θείος) όπου πάντα οι επισημάνσεις του ήταν στοχευμένες. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Χρήστο Συρανίδη για την συμμετοχή του στo Ράδιο Τραπεζούντα Βοστώνης! 

Christos Syranidis was born in Thessaloniki in 1981. He lived and grew up in Korinos, Pieria from where he took his first taste of Pontian music. From a young age (five years old) he started as a dancer at the Pontian Cultural Association of Korinos, and later at age twelve was his first contact with the Pontian lyra. 

Christos is almost self-taught in the Pontian lyra as there was no lyra instructor nearby. His experiential relationship with Pontian musical traditions was shaped by the feasts (glendia) and “mouhabets” that took place in the village and especially in “Vatan” (an area of Katerini), in which Christos learned quite a lot from first and second generation Pontians. 

Of course, the “beacon” of his whole effort to understand and begin to experience the greatness of our tradition was Mr. Christos Tsenekidis (who was also his uncle) whose advice was always on target. 

We would like to cordially thank Mr. Christos Syranidis for his participation in Radio Trapezounta Boston!

ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.

© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο