ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΟΝΤΙΟΠΟΥΛΑ ΧΟΡΕΥΝΕ

06/07/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: “ΠΟΝΤΙΟΠΟΥΛΑ ΧΟΡΕΥΝΕ” – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

06/07/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "ΠΟΝΤΙΟΠΟΥΛΑ ΧΟΡΕΥΝΕ" - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

Ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Ποντιόπουλα Χορεύνε” παρουσιάζει ο Αναστάσιος Καζαντζίδης. Τους στίχους γράψανε ο Ιωάννης Μάγγος και ο Αναστάσιος Καζαντζίδης. Η μουσική είναι του Αναστάσιου Καζαντζίδη ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε λύρα. Ο Λάκης Παναγιωτίδης έπαιξε πλήκτρα και κιθάρα και έκανε την ενορχήστρωση. Η ηχογράφηση έγινε στο LPStudioRec.

Διαβάζουμε στην περιγραφή του βίντεο:

“Δύο δίδυμα αδέλφια (6 χρονών) από την Αναρράχη, ένα χωριό κοντά στην Πτολεμαΐδα αποφάσισαν στις δύσκολες μέρες της καραντίνας να μάθουν σε έναν φίλο τους (5 χρονών) από το διπλανό χωριό, το Εμπόριο έναν ποντιακό χορό για να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους. Ο χορός ονομάζεται «Ομάλ» και η εκπαίδευσή του γινόταν εξ αποστάσεως από τα δύο αδέλφια.

Δεν άφησαν, όμως, την ευκαιρία και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τους κ. Ευγενίας Κατσάλη, προγραμμάτισαν καθαυτό τον τρόπο, με τον ίδιο βηματισμό και τέσσερα robot bee – bot. Έφτιαξαν τέσσερις κούκλες – ποντιόπουλα και τις τοποθέτησαν πάνω στα robot χωρίς όμως να πιάνονται θέλοντας να τονίσουν ότι αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες μέρες για όλους μας δεν μπορούσαμε να πιανόμαστε χέρι – χέρι για να χορέψουμε. 

Έτσι ονόμασαν το project τους «Ας χορέψουμε με τα χέρια της ψυχής» ή «Ποντιόπουλα χορεύνε» όπως είναι και ο τίτλος του κομματιού.

Ταυτόχρονα θέλουν να τονίσουν ότι αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις «η ψυχή μπορεί να χορέψει με τα δικά της χέρια».

Το project αυτό έγινε γνωστό στα παιδιά της γειτονιάς τους (νηπιαγωγείου & δημοτικού) και μετά την άρση της καραντίνας μαζευόντουσαν σε μικρές ομάδες των 3 – 7 μελών και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, χόρευαν με «ΤΗ ΨΥΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ», δηλαδή με «ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ».

Ως τραγουδιστής και μουσικός εγώ και οι συνεργάτες μου ευαισθητοποιηθήκαμε για αυτή τη δράση των μικρών παιδιών και γράψαμε ένα ποντιακό μουσικό κομμάτι στο οποίο ακούγονται οι στίχοι στην ποντιακή διάλεκτο αναφέροντας ότι «Ποντιόπουλα χορεύουν αναζητούν την αγάπη, σαν της Άνοιξης τα χελιδόνια και τους μενεξέδες του λιβαδιού. Ακούνε την ποντιακή λύρα ένα όμορφο τραγούδι κινούνται σιγά σιγά και κρατάνε «ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ». Αγαπούν ο ένας τον άλλον κοιτιούνται, χαμογελάνε, ελπίζουν όλα στον έρωτα και δεν φεύγουν από τον χορό». “

Μια πανέμορφη ιστορία! Ευχόμαστε σε όλους τους συντελεστές του τραγουδιού καλοτάξιδο και πάντα επιτυχίες!

Anastasios Kazantzidis presents a new song entitled “Pontiopoula Horevne” (Pontian children dance). The lyrics were written by Ioannis Maggos and Anastasios Kazantzidis. The music is written by Anastasios Kazantzidis who sang and played Pontian lyra. Lakis Panagiotidis played keyboards and guitar and was responsible for the orchestration of the song. The recording was made at LPStudioRec.

We read in the description of the video:

“Two twin brothers (6 years old) from Anarrahi, a village near Ptolemaida, decided in the difficult days of quarantine to teach a friend (5 years old) from the neighboring village, Emporio, a Pontian dance to spend their time happily. The dance is called “Omal” and its learning was done remotely by the two brothers.

However, they did not leave the opportunity and with the help of their kindergarten teacher, Ms. Eugenia Katsali, they planned the method themselves, with the same pace and four “robot bee – bots.” They made four Pontian dancer dolls and placed them on the robots without them touching each other, wanting to emphasize that in these difficult and unprecedented days for all of us we can  not hold hands to dance.

So they named their project “Let’s dance with the hands of the soul” or “Pontiopoula Horevne” as is the title of the song.

At the same time, they wanted to emphasize that if all the necessary measures are taken, keeping the necessary distances, “the soul can dance with its own hands.”

This project became known to the children of their neighborhood (kindergarten & elementary school) and after the lifting of the quarantine they gathered in small groups of 3 – 7 members and taking all the necessary measures, they danced with “The hands of the soul”.

As a singer and musician, my colleagues and I became aware of this action of young children and wrote a Pontian piece of music in which the lyrics are in the Pontian dialect, stating that the children listen to the Pontian lyra, a beautiful song, they move slowly and they hold “the hands of the soul”. They love one another, they sleep, they smile, they all hope in love and they keep dancing.”

How beautifully stated! We wish all the participants of the song the best of success!

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΟΝΤΙΟΠΟΥΛΑ ΧΟΡΕΥΝΕ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

 

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο