ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

30/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

30/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Ένα νέο ποντιακό τραγούδι με τίτλο “Τ’ Ανοιγάρ'” στο YouTube παρουσιάζουν ο Γιάννης Μακρίδης (τραγούδι και μουσική), Δημήτρης Ιωακειμίδης (λύρα), Παναγιώτης Αμοιρίδης (στίχους) και Δημήτρης Τεπερεκίδης (ενορχήστρωση και μουσική επιμέλεια). 
 
Ο Γιάννης Μακρίδης είναι λυράρης και τραγουδιστής από την Εξοχή Πιερίας. Ο Δημήτρης Ιωακειμίδης είναι από τους Πύργους Εορδαίας και παίζει λύρα από δέκα χρονών. Είναι η πρώτη τους επίσημη συνεργασία μαζί και ευχόμαστε να ακούσουμε κι άλλα τραγούδια!
 
Ευχόμαστε σε όλους τους συντελεστές του τραγουδιού “Τ’ Ανοιγάρ'” καλή επιτυχία και μελλοντικές συνεργασίες!
 
A new song entitled “T’ Anoigar” (The Key) is debuted on YouTube by musicians Giannis Makridis (vocals and composition), Dimitris Ioakeimidis (lyra), Panagiotis Amoiridis (lyrics), and Dimitris Teperekidis (orchestration and musical editing).
 
Giannis Makridis is a singer and lyra player from Exohi, Pieria, near Katerini. Dimitris Ioakeimidis is a lyra player from Pyrgoi Eordeas, near Ptolemaida, who has playing lyra from the age of ten. This is their first official collaboration together and hopefully it will not be their last! 
 
We would like to wish to all the musicians the best of luck with this beautiful song and for all future songs!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/


© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο