14/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΕΡΟΠΟΝ" ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

14/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: “ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΕΡΟΠΟΝ” ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ – ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

14/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΕΡΟΠΟΝ" ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Ένα νέο τραγούδι από καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στη Γερμανία έχει τίτλο “Λαμπρής Κερόπον” και παρουσιάζεται από τους καλλιτέχνες Θεόδωρος Ακριτίδης, Παύλος Σεμερτζίδης, και Παύλος Τσαβδαρίδης. 
 
Ο Θεόδωρος Ακριτίδης ο οποίος τραγουδάει κατάγεται από τις Σέρρες. Ο Παύλος Σεμερτζίδης ο οποίος κατάγεται από το χωριό Λευκάδια Ημαθίας παίζει λύρα. Ο Παύλος Τσαβδαρίδης, με καταγωγή από Κλείτος Κοζάνης έγραψε στίχους και μουσική, ως και είχε και όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια (ενορχήστρωση, programming, mixing, mastering and video production). 
 
Ευχόμαστε στον Θεόδωρο, στον Παύλο, στον Παύλο πάντα επιτυχίες και καλοτάξιδο το ωραίο τραγούδι τους!

Presenting a new song with musicians that live and produce music in Germany. The song is titled “Lambris Keropon” (Easter Candle) and is presented by musicians Theodoros Akritidis, Pavlos Semertzidis and Pavlos Tsavdaridis. 
 
Theodoros Akritidis who performs the vocals is originally from Serres. Pavlos Semertzidis who played lyra is originally from Lefkadia, Imathia. Pavlos Tsavdaridis wrote the lyrics and the music, and was responsible for the orchestration, programming, mixing, mastering, and the video production. His family is originally from Kleitos, Kozani. 
 
We wish Theodoros, Pavlos, and Palos all the best with their new song!
14/06/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΕΡΟΠΟΝ" ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ - ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο