02/05/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΡ' ΤΗ Ν ΚΑΛΑΤΣΗ Μ'

02/05/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ – ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΡ’ ΤΗ Ν ΚΑΛΑΤΣΗ Μ’

02/05/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΡ' ΤΗ Ν ΚΑΛΑΤΣΗ Μ'

Ο Μίλτος Κυριλλίδης μας παρουσιάζει το καινούργιο του τραγούδι “ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΡ’ ΤΗΝ ΚΑΛΑΤΣΗ Μ'” με την συνοδεία του Χριστόφορου Κοσμίδη στο αγγείο. Το τραγούδι αυτό είναι μια επανεκτέλεση ενός παραδοσιακού τραγουδιού σε ανέκδοτη ηχογράφηση με τον Γώγο Πετρίδη (Πατριάρχη) στην λύρα, και τον Μιχάλη Καραβέλα στο τραγούδι.

Τον Μίλτο και τον Χριστόφορο τους συνοδεύουν μουσικά ο Κώστας Αθανασίου στο νταούλι, ο Κώστας Φουλίδης στα πλήκτρα, ο Λάκης Παναγιωτίδης στις κιθάρες και ο Λευτέρης Καμενίδης στο μπάσο.

Μιλώντας για το τραγούδι αυτό, ο Μίλτος Κυριλλίδης μας είπε: “Με πολύ αγάπη και προσέγγιση στην ποντιακή παράδοση σας αφιερώνω έναν παραδοσιακό ποντιακό σκοπό της Άνω Ματσούκας. Στόχος της ζωής μου είναι να διατηρήσω την παράδοσή αυτή μέχρι τα βαθιά γεράματα αλλά και να μεταλαμπαδεύσω αυτή την βαριά κληρονομιά όπου χρειαστεί.Στο αγγείο,ο Χριστόφορος Κοσμίδης.

Ευχόμαστε στον Μίλτο καλοτάξιδο να είναι το τραγούδι και να συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφα τραγούδια της παράδοσης!

Miltos Kyrillidis presents his new song “THALASSA EPAR ‘TIN KALATSI M'” (Sea, take my voice) accompanied by Christoforos Kosmidis on the aggeion (touloum). This song is a re-performance of a traditional song in a home recording with Gogos Petridis (Patriarchis) on the lyra, and Michalis Karavelas on vocals.
 
Miltos and Christoforos are accompanied by musicians Kostas Athanasiou on daouli, Kostas Foulidis on keyboards, Lakis Panagiotidis on guitars and Lefteris Kamenidis on bass.
 
Speaking about this song, Miltos Kyrillidis shared his thoughts with us: “With much love and approaching the Pontian tradition, I sing a traditional Pontian song of Matsouka (Macka). The goal of my life is to keep this tradition alive  until my old age and to pass this legacy on to the newer generations. Performing aggeion (touloum) is Christoforos Kosmidis.”
 
We wish Miltos good luck with the song and continue to give us beautiful songs of tradition!
02/05/2020 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΡ' ΤΗ Ν ΚΑΛΑΤΣΗ Μ'

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο