Κωστάκης Πετρίδης - Στήβ Πεσιρίδης Μόντρεαλ 1987 || Kostas Petridis - Steve Pesiridis Montreal 1987

Κωστάκης Πετρίδης – Στήβ Πεσιρίδης Μόντρεαλ 1987 || Kostas Petridis – Steve Pesiridis Montreal 1987

Κωστάκης Πετρίδης - Στήβ Πεσιρίδης Μόντρεαλ 1987 Kostas Petridis - Steve Pesiridis Montreal 1987

Ο ένας και μοναδικός Κωστάκης Πετρίδης (1958 – 2011) παίζει λύρα στο χορό του Συλλόγου “Εύξεινος Πόντος” του Μοντρεάλ το 1987. 

Τον συνοδεύει στο τραγούδι και στα ντραμς ο Στέφανος (Στηβ) Πεσιρίδης (1963 – 2012). 

Αν και η ποιότητα του βίντεο δεν είναι καλή, πιστεύουμε πως πεντακάθαρα ακούγεται η μαγεία της λύρας που ακούγεται στο όνομα του Κωστάκη Πετρίδη, το “Γωγοπούλ'”, ο οποίος έγραψε την δική του μοναδική ιστορία στην ποντιακή μουσική παράδοση. Μας άφησε τον Δεκέμβρη του 2011. H απώλεια του είναι αναντικατάστατη. 

Ο Στηβ Πεσιρίδης αν και γεννημένος και μεγαλωμένος στην Βοστώνη, μεγάλωσε σε καθαρή ποντιακή οικογένεια και πήρε την αγάπη για τις ποντιακές του ρίζες από τον Ματσούκατε τον πατέρα του Μίσια και από την Καρσλού την μητέρα του την Φρειδερίκη. Μας άφησε τον Μαϊο του 2012. Εμείς οι φίλοι του τον ψάχνουμε ακόμα.

 Έτσι αυτή η παλιά ξεχασμένη βιντεοκασέτα έγινε ένα μνημόσυνο στους δύο αυτούς ξεχωριστούς ανθρώπους, ο καθένας στο είδος του μοναδικός. 

The one and only Kostakis Petridis (1958 – 2011) plays Pontian lyra (kementze) at the dance of the “Pontian Association of Montreal “Efxinos Pontos” in 1987. 

Stefanos (Steve) Pesiridis (1963 – 2012) sings and plays drums together with Kostakis Petridis. 

Although the quality of the video is not good, we believe that the magic of the lyra can be clearly heard with the signature of Kostakis Petridis, or “Gogopoul”, who wrote his own unique story in the Pontian musical tradition. He left us in December 2011. His loss is irreplaceable. 

Steve Pesiridis, although born and raised in Boston, grew up in a purely Greek Pontian family and fell in love with his Pontian roots from his “Matsoukate” father Misia, and his “Karslou” mother Frederiki. He left us in May 2012. We, his friends, still miss him dearly.

Κωστάκης Πετρίδης - Στήβ Πεσιρίδης Μόντρεαλ 1987 || Kostas Petridis - Steve Pesiridis Montreal 1987

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο