Αλέξης Παρχαρίδης || Alexis Parharidis Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!

Αλέξης Παρχαρίδης - Alexis Parharidis Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα στην εκπομπή “Στην Υγεια Μας Ρε Παιδιά” με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. 25 Ιανουαρίου, 2020. 

Παρουσίαση Ποντιακών Χορών και Τραγουδιών:

Αλέξης Παρχαρίδης – τραγούδι 

Χρήστος Συρανίδης – λύρα

Κώστας Παπαδόπουλος – λύρα

Παντελής Νικολαϊδης – αγγείον & χειλιάυριν

Θεοδόσης Εφραιμίδης – νταούλι

Χορεύει το χορευτικό του Συλλόγου Αδελφότητας Ποντίων Παναγία Γουμερά με χοροδιδάσκαλο τον Γιάννη Εφραιμίδη.

Traditional dances and songs from all over Greece on the show “Stin Ygeia Mas Re Paidia” with host Spiros Papadopoulos. 

January 25, 2020.

Presenting songs and dances of Pontos:

Alexis Parharidis – vocals

Christos Syranidis – lyra

Kostas Papadopoulos – lyra

Pantelis Nikolaidis – aggeion & shiliavrin 

Theodosis Efraimidis – daouli 

The dance group Brotherhood of Pontians “Panagia Goumera” with dance instructor Giannis Efraimidis performs Pontian dances. 

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο