01/11/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ELLAS 2000

KORTSOPON MIKRON - CHRISTOS IOANNIDIS - ELLAS2000 ΚΟΡΤΣΟΠΟΝ ΜΙΚΡΟΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ELLAS 2000 VIDEO OF THE DAY NOVEMBER 1, 2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2019

“Κορτσόπον μικρόν” λέγεται το καινούργιο τραγούδι από τον Χρήστο Ιωαννίδη και την μπάντα “Ellas 2000”, καλλιτέχνες που ζούν και δραστηριοποιούνται στην Κολωνία της Γερμανίας. 
 
Τους στίχους έγραψε ο Χρήστος Ιωαννίδης και την μουσική ο Παναγιώτης Χαλκίδης. Λύρα παίζει ο Άκης Τσαουσίδης, κλαρίνο (guest star) ο Μπάμπης Κεμανετζίδης, και νταούλια ο Τάσος και ο Νίκος Τσαουσίδης. Ο Παναγιώτης Χαλκίδης είναι υπεύθυνος για την ενορχήστρωση, το programming, mixing και mastering της ηχογράφησης. 
 
Ένα πολύ εύθυμο “τικ” το “Κορτσόπον μικρόν” τραγουδησμένο από άξιους καλλιτέχνες που κρατάνε ζωντανό το ελληνικό και ποντιακό στοιχείο στην Γερμανία και στην Ευρώπη με την μουσική τους.  Καλοτάξιδο το νέο σας τραγούδι Χρήστο και Ellas 2000! Πάντα επιτυχίες!
 
“Kortsopon mikron” (Little girl) is the name of the new song by Christos Ioannidis and Ellas 2000, artists that live and perform in Cologne, Germany. 
 
The lyrics were written by Christos Ioannidis and the music was composed by Panagiotis Halkidis. Akis Tsaousidis played lyra, Babis Kemanetzidis (guest starring) played clarinet, and Tasos and Nikos Tsaousidis played daouli. Panagiotis Halkidis was responsible for the orchestration, programming, mixing and mastering. 
 
The song is a very upbeat “tik” dance performed by worthy artists that keep the Hellenic and Pontian musical traditions alive and well in Germany and Europe. Best of luck to your new song, Christos and Ellas 2000! 
 
Διαβάστε το βιογραφικό του Χρήστου Ιωαννίδη:
 
Please read the biography of Christos Ioannidis:
 
https://trapezounta.com/2018/12/ioannidis_christos/

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο