06/09/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : Θεοφιλος Πουταχιδης – Τ´ομάτια μ´ τσιαρτιλίζνε || Theofilos Poutahidis – T‘ omatia m‘ tsiartilizne

06/09/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : Θεοφιλος Πουταχιδης – Τ´ομάτια μ´ τσιαρτιλίζνε || Theofilos Poutahidis – T‘ omatia m‘ tsiartilizne

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06/09/2019:
Θεοφιλος Πουταχιδης –  Τ´ομάτια μ´ τσιαρτιλίζνε
 

Video of the Day September 6, 2019
Theofilos Poutahidis – T‘ omatia m‘ tsiartilizne

 

Ένα καινούργιο τραγούδι του Θεόφιλου Πουταχίδη με τίτλο “Τ´ομάτια μ´ τσιαρτιλίζνε” σε στίχοι δικοί του και σε μουσική του Selahattin Sarikaya. Η διασκευή του τραγουδιού επίσης ανοίκει στον Θεόφιλο Πουταχίδη και η ενορχήστρωση στον Λάκη Παναγιωτίδη.

Η μουσικόι που συμμετείχαν είναι οι Λάκης Παναγιωτίδης (προγραμματισμός), Θανάσης Σοάννης (κρουστά), Πόλυς Σταματιδης (τύμπανα), Ειρήνη Σαχταρίδου (αγγείον) και Κώστας Ισπόγλου (σάζι).

Καλή επιτυχία ευχόμαστε στον φίλο μας Θεόφιλο για το τραγόυδι του και για την συναυλία “20 Χρόνια Θεόφιλος Πουταχίδης” στις 18 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκης!

Theofilos Poutahidis presents to us a new song entitled “T’ omatia m’ tsartilizne” (My eyes are shining) with lyrics written by himself and music by Selahattin Sarikaya. The musical direction also belongs to Theofilos Poutahidis and the orchestration was done by Lakis Panagiotidis. 

The musicians that participated were Lakis Panagiotidis (programming), Thanasis Soannis (percussion), Polis Stamatidis (drums), Eirini Sachtaridou (aggeion touloum) and Kostas Ispoglou (sazi).

We wish our friend Theofilos the best of success not only with this song but with his up and coming concert “20 Years Theofilos Poutahidis” on September 18, 2019 at the Moni Lazariston in Thessaloniki!

 

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο