25/08/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – GAVRILOS SIDIROPOULOS

25/08/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - GAVRILOS SIDIROPOULOS

ΕΝΑΝ ΕΜΟΡΦΟΝ ΓΙΑΒΡΙΝ –ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ENAN EMORFON GIAVRIN – GAVRILOS SIDIROPOULOS
“Remake 2019”
 

Ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος και ο Μιχάλης Σιώπης ζωντανεύουν και δίνουν μια νέα πνοή στην παλιά επιτυχία του Παυλάκη Δραμινού “Έναν έμορφον γιαβρίν” από το 1980. Είναι μια παραγωγή του Μπάμπη Κεμανετζίδη (MK Productions).

Διασκευή : Γαβρίλος Σιδηρόπουλος 
Πρώτη Εκτέλεση : Παυλάκης Δραμινός 
Τραγούδι : Γαβρίλος Σιδηρόπουλος 
Κλαρίνο : Μιχάλης Σιώπης 
Ενορχήστρωση : Μιχάλης Σιώπης 
Mix- Mastering : Μπάμπης Κεμανετζίδης MK PRODUCTIONS Προγραμματισμός : Μπάμπης Κεμανετζίδης 
Επιμέλεια Βιντεο : Ιωάννης Αντωνιάδης 
Διεύθυνση Φωτογραφίας : Ιωάννης Μυρίδης 
Φωνητικά : Αμπεριάδης Μιχάλης, Κουτίδης Λάζαρος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αναστασία Κεμανετζίδου

Να αναφέρουμε ότι στην αυθεντική εκτέλεση παίξαν ο Παυλάκης Δραμινός (τραγούδι και λύρα), Κώστας Παπαδόπουλος (πλήκτρα), Γιώργος Κανιγαρίδης (κιθάρα), και Βασίλης Καραολάνης (ντραμς). Είναι από το δίσκο “Παυλάκης Δραμινός Νο3” του 1980 από την εταιρία Vasipap. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν νέοι καλλιτέχνες επανεκτελούν παλιότερες επιτυχίες καλλιτεχνών, δίνοντας την ευκαιρία να ξανακοστούν αυτά τα τραγούδια και ταυτόχρονα να τιμούν τους παλιότερους καλλιτέχνες. 

Συγχαρητήρια στον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, τον Μιχάλη Σιώπη, τον Μπάμπη Κεμανετζίδη και όλους τους συντελεστές του τραγουδιού. Καλοτάξιδο και πάντα επιτυχίες!

 

Gavrilos Sidiropoulos and Michalis Siopis breath new life to Pavlakis Draminos’ song “Enan emorfon yiavrin” from 1980. It is a production by Babis Kemanetzidis (MK Productions).

Cover and vocals: Gavrilos Sidiropoulos
Original recording: Pavlakis Draminos
Clarinet: Michalis Siopis
Orchestration: Michalis Siopis
Mix- Mastering: Babis Kemanetzidis MK PRODUCTIONS
Programming: Babis Kemanetzidis
Video Editing: Ioannis Antoniadis
Photography Director: Ioannis Myridis
Vocals: Amberiadis Michalis, Koutidis Lazaros, Papadopoulos Panagiotis, Anastasia Kemanetzidou

It is worth mentioning that the original recording was performed by Pavlakis Draminos (vocals and lyra), Kostas Papadopoulos (keyboards), Giorgos Kanigaridis (guitar) and Vasilis Karaolanis (drums). It is from the 1980 album “Pavlakis Draminos No3” by Vasipap.

We are especially pleased when new artists are re-performing songs from older artists, giving the opportunity for these songs to be heard again, and at the same time honor the older artists.

Congratulations to Gavrilos Sidiropoulos, Michalis Siopis, Babis Kemanetzidis and all the singers. “Many hits” and always good luck!

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο