04/08/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ – ΑΧΠΑΣΤΟΝ

04/08/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ - ΑΧΠΑΣΤΟΝ VIDEO OF THE DAY August 4, 2019: Axpaston by Mihalis Siopis

Ευχόμαστε στον αγαπητό φίλο μας Μιχάλη Σιώπη “καλοτάξιδο” στη νέα διασκευή του “Αχπαστόν” που έβγαλε! Καλή Ακρόαση!

We wish our good friend Michalis Siopis all the best for his modern rendition of “Achpaston”! Happy listening!
 

ΑΧΠΑΣΤΟΝ 
Μουσική: Παραδοσιακή 
Διασκευή/ενορχήστρωση: Μιχάλης Σιώπης 

Παραδοσιακός σκοπός του Πόντου ο οποίος παίζεται μέχρι και σήμερα στους γάμους, συνήθως την ώρα που βγαίνει η νύφη από το σπίτι. Υπάρχουν αρκετές παλιότερες εκτελέσεις και διαφορετικές μορφές της μελωδίας από διάφορους μουσικούς. Παρότι ο σκοπός είναι παραδοσιακός, η συγκεκριμένη εκτέλεση έχει ΣYΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤEΡΝΑ ΜΟΡΦH και η μελωδία της βασίζεται στον τρόπο που το διασκεύασε τη δεκαετία του ’90 ο γνωστός κλαρινίστας και μουσικοσυνθέτης Κώστας Σιώπης.

 Έπαιξαν οι μουσικοί: 

Κλαρίνο: Μιχάλης Σιώπης 
Κρουστά: Θανάσης Σοάννης 
Πλήκτρα: Χρήστος Θεοδωρίδης 
Μίξη: Γιάννης Αντωνιάδης-Μιχάλης Σιώπης 

Προγραμματισμός/επιμέλεια βίντεο: Γιάννης Αντωνιάδης Mastering/production: Studio Rec
 
ACHPASTON
Music: Traditional
Arrangement: Michalis Siopis
 
The traditional dance of Pontos that is played to this day at weddings, usually at the time the bride leaves her home. There are several older recordings and different forms of this melody by different musicians. Although the dance is traditional, this performance has a NEW AND MODERN FORM and its melody is based on the way the famous clarinetist and composer Kostas Siopis made it in the nineties. 
 
The musicians played:
Clarinet: Michalis Siopis
Percussion: Thanasis Soannis
Keyboards: Christos Theodoridis
 
Mixing: Giannis Antoniadis-Michalis Siopis
Video Programming / Editing: Giannis Antoniadis
 
Mastering / Production: Studio Rec

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο