10/07/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΚΑΛΟΥΣΗΣ – ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

10/07/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΤΗ ΨΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΑΤΑ"
July 10, 2019 Video of the Day: KOSTAS KALOUSIS - DIMITRIS XENITOPOULOS "TI PSHIS PARAPONEMATA"

Ο Κώστας Καλούσης και ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος συνεργάζονται για άλλη μια φορά και παρουσιάζουν το τραγούδι “Τη Ψης Παραπονέματα”. Το τραγούδι έχει ρυθμό “διπάτ” και έγραψε την μουσική ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ενώ τους στίχους έψραψε ο Ιωάννης Μάγγος. 

Οι μουσικοί του τραγουδιού είναι ο Κώστας Καλούσης (τραγούδι), ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος (λύρα), ο Λάκης Παναγιωτίδης (κιθάρες), ο Δημήτρης Μητρούλης (νταούλι), ο Χρήστος Τάσιος (κρουστά), και η Στέλλα Καμπουρίδου (καβάλ). Στον προγραμματισμό, mix και master ήταν ο El Christo Κεμανετζίδης και ο Δημήτρης Καραντωνίου. 

Συγχάρητηρια σε όλους τους συντελεστές του τραγουδιού και παντα επιτυχίες στον Κώστα και στον Δημήτρη!

Kostas Kalousis and Dimitris Xenitopoulos collaborate once again and present the song “Ti Pshis Paraponemata” (The Complaints of the Soul). The song has a “dipat” rhythm and Dimitris Xenitopoulos wrote the music, while the lyrics were written by Ioannis Maggos.
 
The musicians of the song are Kostas Kalousis (song), Dimitris Xenitopoulos (lyra), Lakis Panagiotidis (guitars), Dimitris Mitroulis (daouli), Christos Tassios (percussion), and Stella Kambouridou (kaval). The programming, mix and master were done by El Christo Kemantzidis and Dimitris Karantoniou.
 
Congratulations to all the participants of the song! We wish all the success to Kostas and Dimitris!

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο