Χρήστος Ακριτίδης – Ελεύθερο Γρεβενών || Christos Akritidis – Elefthero Grevena 13-07-2019

Χρήστος Ακριτίδης - Μπάμπης Κεμανετζίδης - Κυριάκος Παπαδόπουλος - Ελεύθερο Γρεβενών || Christos Akritidis - Babis Kemanetzidis - Kyriakos Papadopoulos - Elefthero Grevena 13-07-2019

Χρήστος Ακριτίδης – Ελεύθερο Γρεβενών || Christos Akritidis – Elefthero Grevena 13-07-2019

 
Ο Χρήστος Ακριτίδης στο Ελεύθερο Γρεβενών μαζί με Μπάμπη Κεμανετζίδη και Κυριάκο Παπαδόπουλο στα κλαρίνα.
 
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2019
 
Christos Akritidis at Elefthero, Grevena together with Babis Kemanetzidis and Kyriakos Papadopoulos on clarinets. 
 
Saturday, July 13, 2019

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο