09/06/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ

 

09/06/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
June 9, 2019 Video of the Day:

“Η ΚΟΡ’ ΠΑΡΧΑΡΟΤΣΙΤΣΕΚΟΝ” 

Δημήτρηε Ξενιτόπουλος – Μπάμπης Κεμανετζίδης

“I KOR PARHAROTSITSEKON” (The girl is a pasture flower)

Dimitris Xenitopoulos – Babis Kemanetzidis

Η παλιά επιτυχία του Μπάμπη Ιορδανίδη από το δίσκο “Παρχαρόπουλον” του 1992 παίρνει νέα πνοή από τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο και τον Μπάμπη Κεμανετζίδη. Όπως και το 1992, ο Μπάμπης Κεμανετζίδης έγραψε την μουσική, έπαιξε όλα τα όργανα, και είχε την επιμέλεια του τραγουδιού και της ενορχήστρωσης. Ο Γιώργος Κορτσινίδης έπαιξε νταούλι στην πρόσφατη ηχογράφηση.
Χαιρόμαστε όταν οι νέοι καλλιτέχνες όπως ο ταλαντούχος Δημήτρης Ξενιτόπουλος, κοντά στον βετεράνο μουσικό και συνθέτη Μπάμπη Κεμανετζίδη, ψάχνουν παλιότερα τραγούδια και τα τραγουδάν για να τα μάθουν και οι νεώτερες γενιές. Μπράβο Δημήτρη και Μπάμπη για το πανέμορφο τραγόυδι! Σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
This song was a hit back in 1992 with Babis Iordanidis from his album “Parharopoulon”. It has been rerecorded and currently presented by Dimitris Xenitopoulos and Babis Kemanetzidis. Just like in 1992, Babis Kemanetzidis composed the song, played all the instruments, and was responsible for editing and the orchestration. In the present recording, Giorgos Kortsinidis plays daouli.
We are always happy to see the newer generation of artists such as Dimitris Xenitopoulos, under the guidance of veteran musician and composer Babis Kemanetzidis, discover older gems and present them after so many years so that they may be discovered again. Our congratulations to Dimitris and Babis! We wish you always success in your musical journeys!
“Η κόρ΄ παρχαροτσίτσεκον” Πρώτη Εκτέλεση: Μπάμπης Ιορδανίδης LP: “Παρχαρόπουλον” 1992 VASIPAP Μουσική: Μπάμπης Κεμανετζίδης Στίχοι: Νάκος Ευσταθιάδης
Επανεκτέλεση : Δημήτρης Ξενιτόπουλος: Τραγούδι Μπάμπης Κεμανετζίδης: Λύρα Γιώργος Κορτσινίδης: Νταούλι Ενορχήστρωση & Επιμέλεια: Μπάμπης Κεμανετζίδης Mk Productions 2019
“I kor parharotsitsekon”
Original recording: Babis Iordanidis
from the LP “Parharopoulon” 1992 Vasipap label
Music: Babis Kemanetzidis
Lyrics: Nakos Efstathiadis
Present recording:
Dimitris Xenitopoulos: vocals
Babis Kemanetzidis : lyra
Giorgos Kortsinidis: daouli
Editing and Orchestration: Babis Kemanetzidis
Mk Productions 2019

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Radio Trapezounta Boston on Social Media:

?https://www.radiotrapezounta.com
?https://www.trapezounta.com
?https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/
?https://www.facebook.com/radiotrapezounta/
?https://twitter.com/trapezounta
?https://www.instagram.com/radiotrapezountaboston
?https://www.pinterest.com/radiotrapezounta
?https://www.youtube.com/apazogli

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.