03/02/2019 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Άκης Παντζούρης – Νίκος Παναγιωτίδης – Νο1 “Καπάν” 2019

Akis Pantzouris – Nikos Panagiotidis – No1 “Kapan” 2019
Άκης Παντζούρης – Νίκος Παναγιωτίδης – Νο1 “Καπάν” 2019

Akis Pantzouris – vocals
Nikos Panagiotidis – Pontian lyra
Live recording at Ammochori, Florina, Greece in January 2019 


Άκης Παντζούρης – τραγούδι
Νίκος Παναγιωτίδης – ποντιακή λύρα
Ζωντανή ηχογράφηση στο Αμμοχώρι, Φλώρινας τον Ιανουάριο 2019

 
Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos
Radio Trapezounta Boston on Social Media:
?http://bit.ly/2MbjnnC – Tune In – Radio Trapezounta Boston
?https://www.radiotrapezounta.com
?https://trapezounta.com
?https://www.facebook.com/radiotrapezounta
?https://twitter.com/trapezounta
?https://www.instagram.com/radiotrapezountaboston
?https://www.pinterest.com/radiotrapezounta
?https://www.youtube.com/apazogli
© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.