ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

19/11/2014 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

 
Από το δίσκο Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΕΛΙΟ
Πρώτη εκτέλεση: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Στίχοι: Χρήστος Αντωνιάδης
Μουσική: Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Επιμέλεια – Ενορχήστροση: Χρήστος Παπαδόπουλος

Λύρα: Κώστας Αγέρης

 
THEMIS ADAMANTIDIS – “PATRIDAM ARAEVOSE”
From the CD “Adamantidis Sings Stelios”
Original singer: STELIOS KAZANTZIDIS
Lyrics: Christos Antoniadis
Composer: Christos Chrisanthopoulos
Orchestration and musical selections: Christos Papadopoulos
Lyra: Kostas Ageris
ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο