05/03/14 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ “ΠΑΛΑΠΟΥΙΚΣ”

Στάθης Χριστοφορίδης (Παλαπουίκς)  – τραγούδι Κώστας Σιαμίδης – λύρα συμμετέχουν: Γιάννης Κουρτίδης – Αχιλλέας Βασλειάδης – Κυριάκος Τριανταφυλλίδης