05/03/14 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ “ΠΑΛΑΠΟΥΙΚΣ”

Στάθης Χριστοφορίδης (Παλαπουίκς)  – τραγούδι
Κώστας Σιαμίδης – λύρα
συμμετέχουν: Γιάννης Κουρτίδης – Αχιλλέας Βασλειάδης – Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *