ΣΤΑΥΡΗ Μ’ ΕΠΑΡ ΤΗΝ ΚΕΜΕΝΤΖΕ Σ’ – ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Σταύρη μ’ έπαρ την κεμεντσε ς’ Βαϊ. και με την τραγωδία μ’ Σον Άδην σύρον το τοξάρΦως ποίσον σην σκωτίαν. Απάν ‘σα τρία κόρδας -ις’Το τοξάριν να σύρειςΤον πάππο ς’ … Read More