Ματθαίος Τσαχουρίδης || Matthaios Tsahouridis || Philadelphia November 2019 (4K)

Ματθαίος Τσαχουρίδης || Matthaios Tsahouridis || Philadelphia November 2019 (4K) Ματθαίος Τσαχουρίδης || Matthaios Tsahouridis Philadelphia November 2019 (4K) Ο Ματθαίος Τσαχούριδης στο 80ό ετήσιο χορό του ιστορικού Συλλόγου “Ακρίται” … Read More

12/01/2009 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

12/01/2009 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2009 12/01/2009 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Radio Trapezounta Boston Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos https://www.radiotrapezounta.com https://trapezounta.com https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/ © [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and … Read More