21/10/2014 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ADEM EKIZ BESKOYLU

Adem Ekiz Beskoylu performing live for his friends in Montreal. 
October 2014
Ο Αντέμ Εκίζ Μπεσκiοϋλου παίζει λύρα και τραγουδάει για τους φίλους τους στο Μοντρεάλ. 
Οκτώβριος 2014


www.radiotrapezounta.com
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

Leave a Reply

Your email address will not be published.