15/09/2014 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ CFMB 1280 AM MONTREAL
Καλεσμένοι: Λευτέρης Μιχαηλίδης – Πρόεδρος του Συλλόγου
Γιώργος Αλεξανδρίδης – λύρα
Γιάννης Απαζίδης – τραγούδι
Σεπτεμβρίου 6, 2014
Efxinos Pontos Montreal  
Radio Show – CFMB 1280 AM Montreal 
Guests: Lefteris Michailidis – President of the Society
Giorgos Alexandridis – Pontian Lyra
Giannis Apazidis – vocals
September 6, 2014
www.cfmb.ca
www.efxinospontos.org