28/07/2014 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΡΩ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ
Τραγούδι: Σοφία Παπαδοπούλου
Λύρα: Μιχάλης Καλιοντζίδης
Στίχοι – Μουσικη : Χρύσανθος
Αρχείο Νίκου Παπαδόπουλου
Ευχαριστούμε τον Ιωάννη Ιντζέ για την παραχώρηση του βίντεο και της φωτογραφίας.