10/01/14 ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΣ

Από την ιστορική ηχογράφηση και συνεργασία 
του Μιχάλη Καλιοντζίδη (ποντιακή λύρα και τραγούδι) και του Γιώργου Κόρου (βιολί). 
Ετος ηχογράφησης 1993.